Misja

                                                     Otaczamy opieką                                                                 

Naszą misją jest:                     Logo2

  • Być przy pacjencie w trakcie choroby i trudnego procesu zdrowienia, w trakcie choroby przewlekłej, zapewnić wielostronną opiekę seniorom  ( zarówno poprzez lekarskie wizyty domowe, jak i wizyty opiekunek)
  • W razie potrzeby wyznaczać drogę diagnostyki i szukać jak najlepszych rozwiązań w procesie leczenia dla naszych podopiecznych.
  • Leczenie to nie tylko krótka wizyta domowa, ale także kontakt z pacjentem w celu monitorowania przebiegu leczenia.