Wsparcie w prowadzeniu cukrzycy

 

Fildena Powadzenie cukrzycy to niestety, częste pomiary glikemii.
Powadzenie cukrzycy to niestety, częste pomiary glikemii.

       Prowadzenie cukrzycy jest niezwykle złożonym problemem, dlatego jej prowadzenie powinno się odbywać przy ścisłej współpracy z lekarzem i z możliwością szybkiego kontaktu, zwłaszcza w początkowym okresie choroby zarówno w cukrzycy typu I jak i II.

Większość chorych na cukrzycę w pewnym momencie zarzuca ścisłą współpracę z lekarzem. Z jednej strony jest to niekorzystna sytuacja, a z drugiej prawie pewna konsekwencja braku zrozumienia przez lekarza choroby i sytuacji w której się znajduje pacjent.

         Swoim pacjentom proponuję prowadzenie cukrzycy w oparciu o:  

  •  analizę bieżącą i historyczną wyników
  •  zachęcanie pacjenta do przeliczania wymienników
  • zachęcam do stosowania najnowszych osiągnięć w zakresie leczenia oraz monitoringu cukrzycy.
  • w razie problemów z poziomami cukru zapewniam kontakt telefoniczny