Większość chorych na cukrzycę w pewnym momencie zarzuca ścisłą współpracę z lekarzem. Z jednej strony jest to niekorzystna sytuacja, a z drugiej prawie pewna konsekwencja braku zrozumienia przez lekarza choroby i sytuacji w której się znajduje pacjent.

         Swoim pacjentom proponuję prowadzenie cukrzycy w oparciu o:  

  •  analizę bieżącą i historyczną wyników
  •  zachęcanie pacjenta do przeliczania wymienników
  • zachęcam do stosowania najnowszych osiągnięć w zakresie leczenia oraz monitoringu cukrzycy.
  • w razie problemów z poziomami cukru zapewniam kontakt telefoniczny