Telekonsultacje lekarskie

Zapraszamy do telefonicznych konsultacji lekarskich.

Nie  zawsze istnieje konieczność bazpośredniej wizyty u lekarza. Taka sytuacja ma miejsce gdy pacjent :

  •  chce skonsultować wyniki badań laboratoryjnych
  • planuje wykonać badania diagnostyczne
  • przedłużenia leków

Proponujemy telekonsultację w sytuacji, gdy pacjent wrócił z zagranicy i ma objawy infekcji. W uzasadnionych przypadkach po szczegółowym zebraniu wywiadu istnieje możliwość przepisania leków .