Telekonsultacje lekarskie

Zapraszamy do telefonicznych konsultacji lekarskich. W trakcie teleporady zbieramy wywiad, zlecamy badania diagnostyczne i potrzebne konsultacje specjalistyczne.

Wystawiamy recepty i zwolnienia lekarskie. Przez 3 dni utrzymujemy kontakt z pacjentem w celu śledzenia postępów leczenia i ewentualnej konsultacji zleconych badań.

Nie  zawsze istnieje konieczność bazpośredniej wizyty u lekarza. Taka sytuacja ma miejsce gdy pacjent :

  •  chce skonsultować wyniki badań laboratoryjnych
  • planuje wykonać badania diagnostyczne
  • przedłużenia leków

Proponujemy telekonsultację w sytuacji, gdy pacjent wrócił z zagranicy i ma objawy infekcji. W uzasadnionych przypadkach po szczegółowym zebraniu wywiadu istnieje możliwość przepisania leków .